Suunnitteluohjelmisto
arkkitehdeille ja suunnittelijoille

Tikkurila Building Coach suunnitteluohjelmisto

Tikkurila Building Coach on arkkitehdeille ja suunnittelijoille luotu maksuton suunnitteluohjelmisto. Ohjelmisto on helppokäyttöinen ja sillä voit tehostaa ja nopeuttaa pintakäsittelyiden suunnittelua.

Suunnitteluohjelmisto on itsenäinen työpöytäsovellus, jota voidaan käyttää myös yhdessä Archicad ja Revit -ohjelman kanssa.

Suunnitteluohjelmiston hyödyt

- Ohjelmisto ohjaa ja opastaa rakennusten sisä- ja ulkopintojen pintakäsittelyn suunnittelua.

- Tukee rakennustyyppikohtaista suunnittelua RYL 2012 mukaan esim. sairaaloihin, päiväkoteihin ja oppilaitoksiin sopivat ratkaisut.

- Ehdottaa sopivimpia menetelmiä ja opastaa oikean ratkaisun löytämisessä.

- Muodostaa automaattisesti maalaustyöselostuksen, oikaisu- ja tasoitekäsittely-yhdistelmät, värisuunnitelman ja huoltokirjan liitteeksi huoltomaalausohjeet. 

- Mahdollistaa rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmien, kuten LEED ja BREEAM vaatimuksien mukaisien pintakäsittelyratkaisuiden suunnittelua.

Tuetut käyttöjärjestelmät ja CAD-ohjelmat

Windows:

  • Archicad 22-25
  • Revit Architecture 2018-2021

 

Mac 10.9 (Mavericks) - 10.14 (Mojave) käyttöjärjestelmät:

  • Archicad 22-25
Lataa työkalu tästä


Tikkurilan Building Coach suunnitteluohjelmiston saat käyttöösi, kun täytät lomakkeen ja hyväksyt käyttöehdot. Lähetämme latauslinkin sähköpostiisi.

 

Käyttöehdot1. Tikkurila Building Coach käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tikkurila Oyj:n (jäljempänä Tikkurila) lanseeraamaan ohjelmaan, Tikkurila Building Coachiin (jäljempänä Ohjelma). Lataamalla Ohjelman ja käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Ohjelman käyttö ja kopiointi on maksutonta. 

Tikkurila pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja, Ohjelmaa ja sen sisältämää materiaalia. Jos jatkat Ohjelman käyttämistä tällaisten muutosten jälkeen, sinun katsotaan hyväksyvän muutokset. Lisäksi Tikkurila pidättää itselleen oikeuden evätä pääsyn Ohjelmaan ja keskeyttää käyttöoikeuden mistä tahansa tarpeelliseksi katsomastaan syystä. Ehtojen rikkominen johtaa automaattisesti käyttöoikeuden päättymiseen.2. Ohjelman käyttö

Ohjelmaa ja sen tuottamaa materiaalia tarjotaan käytettäväksi suunniteltaessa projekteja, joissa käytetään Tikkurilan tuotteita. Ohjelmaa tai sillä tuotettua materiaalia ei saa käyttää hyvän tavan vastaiseen eikä Tikkurilan liiketoimintaa tai mainetta haittaavaan tarkoitukseen.

Ohjelmassa ja sen tuottamassa materiaalissa esitetyt menetelmät ja tiedot perustuvat parhaaseen tietämykseemme. Pintakäsittelytuotteiden valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa pintakäsittelytuotteita käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat pintakäsittelytuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat pintakäsittelytuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa Ohjelmassa esitettyjä tietoja tuotteidemme käytöstä.

Ohjelmassa esitettävät ja siitä edelleen kopioitavat värit sekä kuvat on saatu aikaan sähköisesti. Ne eivät korvaa aitoja värimalleja eikä pintanäytteitä, sillä värin kokemiseen vaikuttavat mm. materiaalin pinta ja kiilto sekä valaistus. Lopullinen väri valitaan aina fyysisistä värikartoista tai värimallista sekä mahdollisuuksien mukaan siinä ympäristössä ja niissä olosuhteissa, joihin väriä valitaan.3. Ohjelman immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet Ohjelmaan ovat sen valmistajalla. Käyttäjä saa Ohjelmaan ja sen tuottamaan materiaaliin rajoitetun käyttöoikeuden. Ohjelmassa esiintyvät tavaramerkit ja tuotemerkit ovat joko Tikkurilan tai kolmansien immateriaalioikeuksia, eikä niihin luovuteta käyttöoikeutta.

Ohjelmaa ei saa luvattomasti kopioida, muokata tai levittää kolmansille ilman sen valmistajan lupaa. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa edelleen kolmansille. Käyttäjälle ei myönnetä mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Tikkurila tai Ohjelman valmistaja eivät vastaa siitä, jos Ohjelma tai sen sisältämä materiaali loukkaavat kolmansien immateriaalioikeuksia, vaan ne luovutetaan käyttöön sellaisena kuin ovat. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa patentteja, mallioikeuksia, hyödyllisyysmallioikeuksia, tekijäoikeutta, tavaramerkkejä, toiminimiä, keksintöjä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja/tai mitä tahansa muita teollis- ja tekijänoikeuksia sekä niiden sovelluksia.

Ohjelma sisältää kolmansien osapuolten tuottamaa avoimen lähdekoodin ohjelmakoodia. Avoimeen lähdekoodiin sovelletaan ensisijaisesti näiden käyttöehtojen sijasta kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, jotka on esitetty Ohjelmiston yhteydessä.4. Vastuunrajoitus

Ohjelma ja kaikki sen sisältö ja Ohjelmalla tuotettu materiaali annetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on ilman minkäänlaista takuuta. Tikkurila ei vastaa Ohjelman laadullisista ominaisuuksista, eikä sen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tikkurila ei vastaa myöskään Ohjelman käytettävyyden häiriöistä. 

Tikkurila ei vastaa minkäänlaisista Ohjelman latauksen tai käytön aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista, mukaan lukien tietojen katoaminen ja muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

Copyright Tikkurila Oyj 2019